Rask Mølle Skoles SFO

Vores SFO har nogle dejlige store lyse lokaler med mange rum og kroge. Det giver anledning til mange aktiviteter i hverdagen. Der er altid mulighed for at finde en krog at lege i eller bare sidde og hyggesnakke med kammeraterne.

Vi har en dejlig stor legeplads med både skov, bakker og sand. Vi har to multibaner, der bliver brugt flittigt til fodbold og dødbold. Vi har mange mooncars, vogne og løbehjul, der kan køre rundt på de mange asfaltstier.

Nogle gange laver vi forskellige aktiviteter som bål, forskellige værksteder, tager i skoven, på sportpladsen eller i svørmmehal.