KLUB (SFO)

Rask Mølle Skoles SFO har et specielt tilbud til specialklasseeleverne - tilbuddet kaldes KLUB

  • På 0. - 4. trin er der almindelig pasning efter samme regler, som gælder for alle børn i Hedensted Kommune.
  • Eleverne fra specialklasserne tilknyttes efter behov til et særligt skærmet afsnit af SFO - stedet kaldes for "KLUB".
  • Klubben kan tilbyde et udvidet pasningstilbud for specialklasseelever der går på 4. og 5. årgang.