Målgruppe

Hvad er en specialklasse på Rask Mølle Skole

På rask Mølle skole kaldes specialklasserne for G, i- og S-klasser.

Skolens specialklasser modtager elever med og uden diagnoser, men ens for alle er, at eleverne er visiteret til skolen via PPR (Pædagogisk Psykolgisk Rådgivning).

En elev kan ikke indskrives på skolen, uden at PPR er inddraget i sagen.

Specialklasserne modtager elever fra hele Hedensted Kommune samt i enkelte tilfælde elever fra andre kommuner.

Beskrivelse af de forskellige specialklasser:

Specialklasserne og den øvrige skole

Eleverne deltager sammen med skolens øvrige elever i bl.a.:

  • Morgensang kl. 8.10 hver morgen (dog ikke S-klasserne)
  • Frikvartererne
  • Fælles skolefester (for de elever der magter det store sociale samspil samt har mulighed for at være med til at skabe en god fest for både sig selv og de andre til festen). Vi anbefaler, at eleven følges med en voksen hjemmefra
  • Fælles studieuger (i de uger, hvor det fagligt og socialt giver mening for eleverne)
  • Julearrangement
  • Motionsløb
  • Hockeyturnering
  • Sommerferieafslutning
  • Elever fra de store G-klasser har en repræsentant med i skolens elevråd