G-klasser

Klasserne er for elever med generelle indlæringsvanskeligheder.

Eleverne kommer til skolen af forskellige årsager.

Eleverne kan bl.a. have:

 • brug for mere tid og ro til indlæring
 • brug for meget struktur i undervisningen
 • brug for at få tingene forklaret en eller flere gange
 • svært ved at koncentrere sig
 • manglende tro på egne evner
 • brug for mere hjælp i timerne
 • svært ved at indlære i en klasse med mange elever
 • sociale udfordringer

I G-klasserne er der

 • mellem 8-14 elever
 • tilknyttet 2-4 lærere og en skolepædagog i den mindste klasse
 • to lærere på klassen i ca. 80% af klassens timer

Eleverne går i skole 33 timer om ugen.