i-klassen

Det lille i står for indskoling og iagtagelse.

Formålet med i-klassen er via observationer, iagtagelser og indlæring at finde frem til det fremadrettede rigtige skoletilbud til barnet.

Eleverne visiteres efter i-klassen bl.a. videre til skolens ældre specilklasser, en almen børnehaveklasse eller andet klasstrin i eget nærmiljø eller til andre egnede specialskoler.

Man kan gå i i-klassen i max. 3 skoleår. Enkelte elever får dispensation til et fjerde skoleår.

I i-klassen er der:

  • mellem 8-14 elever
  • tilknyttet 2-4 lærere og en skolepædagog
  • to lærere på klassen i ca. 80% af klassens timer

Eleverne går i skole 33 timer om ugen.

Det tilstræbes, at en af pædagogerne følger med eleverne i KLUB (SFO) efter skoletid en eller flere dage om ugen.