S-klasserne

S-klasserne er en klasserække for elever med andre behov og vanskeligheder end kun faglige udfordringer.

Eleverne har i forskellig grad sociale og emotionelle vanskeligheder. Dvs. at eleverne har opmærksomhedsproblemer samt svært ved at overholde sociale spilleregler.

Eleverne kan bl.a. have:

  • brug for ekstra støtte til konflikthåndtering
  • glæde af, at være i en lille gruppe
  • brug for en meget struktureret skolegang
  • inddragelse af flere praktiske fag

I S-klasserner er der:

  • mellem 5-10 elever
  • tilknyttet 2-4 lærere og en skolepædagog i den mindste klasse
  • to lærere på klassen i ca. 100% af klassens timer

Eleverne går i skole 33 timer om ugen.