Praktik i almenklasse

Vi har stor succes med, at enkelte elever kommer i praktik i en almenklasse i fag, hvor de har styrkesider. Det kan være faglige fag og/eller praktisk-musiske fag.

Eleven vurderes og testes som i almenklassen, inden en praktikordning sættes igang.

Praktikpapirer udfyldes mellem skole og hjem, så vi er enige om målsætningerne for praktikken. Målene kan være af faglig karakter, men lige så ofte sociale. 

En praktik aftales altid med en startdato og en slutdato. Det er for at sikre, at en praktik altid forbliver en succes. Ofte forlænges praktikordningen og eleven bliver i almenklassen i faget. Enkelte elever inkluderes efter en længerevarende praktikperiode helt i almenskolen. Om praktikken fortsætter beror på en faglig vurdering af elevens kontaktlærer og praktiklærer.

Det må fastslås, at en afprøvning af ovenstående ikke vil blive aktuelt for alle vore elever.