Praktiske informationer

Transport

Mange specialklasseelever har en lang skolevej.

Skolen hjælper med at sørge for elevernes transport med bus eller taxa til og fra skole. Så vidt det er muligt, skal eleverne tage bussen. Det er tit nødvendigt og en rigtig god ide, at forældrene hjælper eleverne til at træne i at tage bussen.

Taxakørsel tilbydes de små nye elever i specialklasserne. Taxaselskabet har opsamlingssteder tæt på barnets bopæl.

Der køres enkelte gange om året med elever i lærernes private biler. Kørsel i lærernes private biler kræver en skriftlig tilladelse fra hjemmet. Tilladelsen underskrives ved barnets indmelding i specialklasse.

Skolens samværsregler

Samværet blandt alle på skolen bygger på de 3 nedenstående regler:

Vise hensyn til andre

Behandle skolens materialer med omtanke

Rolig og fornuftig færden

Skolens Mobbepolitik

Når barnet indskrives udleveres en pjece om skolens mobbepolitik.

Skolebestyrelsen

Skolens specialklasser har i perioder deres egen repræsentant i skolebestyrelsen. 

Her kan du se mere om skolebestyrelsen og dens medlemmer.