Skole og hjem samarbejde

Et godt samarbejde melem skole og hjem er meget vigtig for barnets trivsel i skolen. Trivsel er en vigtig forudsætning for indlæring. Derfor er det af stor værdi, at skole og hjem lærer hinanden at kende. Det er vigtigt, at der opbygges et godt samarbejde, der kan bevares hele skoleforløbet.

Skolen lægger stor vægt på et godt samarbejde med hjemmet.

Det betyder:

  • At hjemmet tilbydes et hjemmebesøg af klassens lærere.
  • Et tæt samarbejde med lærerne via forældreintra, telefonsamtaler, kontaktbog/lektiebog.
  • At hjemmet bliver inviteret til forældrearrangementer på skolen.
  • At hjemmet bliver inviteret til forældresamtale på skolen 2 gange om året.
  •  At der forud for forældresamtalerne eller til samtalen udleveres en elevhandleplan. Elevhandleplanen udleveres om efteråret.
  • At forældrene selv opretter et forældreråd i klassen og arrangerer en hyggeaften eller andet for klassen.
  • De yngste klassers personale afholder "uformelle kaffemøder" med forældrene, hvor man har mulighed for at tale om fælles rammer/målsætninger og struktur for barnet. På møderne kan forældrene få sparring, hvis de ønsker det.

Forældreintra

Mange oplysninger mellem skole og hjem gives via forældreintra. Hver enkelt hjem modtager en kode, når eleven er begyndt på skolen.

Til alle former for korte meddelelser mellem skole og hjem har alle elever en kontaktbog. Hjemmet skal bruge kontaktbogen, når har fravær af enten den ene eller anden grund. Kontaktbogen kan også bruges, hvis eleven skal fritages fra enkelte timer eller i flere dage. Fritagelse i flere dage skal godkendes af ledelsen. Nogle klasser bruger kontaktbogen på forældreintra.