UU-vejledning

Udskoling

I udskolingsklassen gives der information og tilbud om:

  • Praktik hos forældre
  • Erhvervspraktik
  • Virksomhedsbesøg
  • Besøg på faglige skoler f.eks. husholdningsskoler og praoduktionsskoler
  • Besøg på efterskoler
  • Brobygning - dvs. dage på en videregående uddannelse f.eks. HTX

Uddannelsesvejleder

Til udskolingsgruppen (fra 7. klasse) er der tilknyttet en uddannelsesvejleder.

Uddannelsesvejlederens opgave er at:

  • Finde praktikpladser til praktikperioderne
  • Oplyse forældre og elever om uddannelses- og jobmuligheder for den enkelte elev efter endt skolegang
  • Hjælpe forældre og elever med at træffe det rigtige valg for fremtiden efter endt skolegang

Mange elever har stor fornøjelse og gavn af et efterskoleophold både fagligt og ikke mindst socialt. Tilskud til efterskolerne ar skolen ikke noget med at gøre. Information om tilskud kan fåes via kommunen.

Eleverne kan gå på Rask Mølle Skole til og med det skoleår, hvor de fylder 18 år. Efter endt skolegang tilbydes vejledning om uddannelse eller arbejde indtil det fyldte 25. år.